Kalender RFG

  • Tillsammansgudstjänst

    26 januari | 16:00 - 18:30

  • Lovsångskväll

    1 februari | 20:00 - 22:00

  • Gudstjänst

    2 februari | 16:00 - 18:30

    Robin Minshull predikar, nattvard, Polarna/Embark

  • Besök från Teenstreet

    9 februari | 16:00 - 18:30

    Josh & Debs Walker predikar, Polarna/Embark

  • Gudstjänst

    16 februari | 16:00 - 18:30

    Robin Minshull predikar, Polarna/Embark

  • Tillsammansgudstjänst

    23 februari | 16:00 - 18:30

Copyright © 2020 Råslätts Församlingsgemenskap | Audioman by Catch Themes
p {font-family:open-sans; font-weight:400;}