Gudstjänster

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 16.00 i Råslättskyrkan. I samband med gudstjänsterna har vi barnvakt för de minsta och fr.o.m. 4 års ålder är man välkommen att delta i vår söndagsskola Polarna.

Vi vill att våra gudstjänster ska kännetecknas av enkelhet, äkthet, delaktighet, tillsammans .Det senare innebär att en gudstjänst i månaden firar vi alla tillsammans, barn och vuxna.

Andra viktiga inslag är:
Lovsången

Genom sång och musik får vi uttrycka vår kärlek och tillbedjan till Gud. Sångerna kan hjälpa oss att fokusera på Gud, söka hans ansikte och uppleva hans närhet.

Predikan

Vi tror att bibeln är Guds ord och att Gud talar till oss genom det idag. Vår målsättning är att predika på ett sätt som är troget bibelordet och begripligt för lyssnaren så att vi kan inspireras och utrustas till att följa honom.

Förbönen

Vi tror att Jesus är verklig och att Gud genom den helige Ande, vill möta våra behov idag. Därför ger vi i varje gudstjänst möjlighet för den som längtar att få personlig hjälp, eller ett tilltal från Gud genom att vi ber för dem.

Fika

Vi avslutar varje gudstjänst med att fika tillsammans. Detta är en viktig del av vårt gudstjänstfirande. Här får vi möjlighet att berätta vad som händer i våra liv och bygga relationer med varandra.

p {font-family:open-sans; font-weight:400;}