Husförsamling

I dagens samhälle finns det få tillfällen att odla riktigt nära vänskaper och lära känna personer på djupet. Vi som församling tycker att relationer är en väsentlig del av livet, inte minst som efterföljare till Jesus då vi tror att vi är kallad till gemenskap med honom och varandra.

Vi har allt sedan vi startade 1983, betonat den lilla gruppen där vi lär känna varandra på djupet. Därför är husförsamlingarna, där 8-12 personer träffas varje vecka i olika hem, en viktig del av vårt församlingsliv. Vi strävar efter att var och en som tillhör församlingen ska vara en del av en husförsamling. Mitt i veckan samlas vi och delar vardagslivets glädje och utmaningar. Tillsammans med söndagens gudstjänst utgör husförsamlingarna kärnan i vårt församlingsliv.

Varför husförsamlingar

Husförsamlingstanken är djupt förankrad i Nya Testamentet. Bibeltexter som Rom 16:5, 23, 1 Kor 16:19 och Kol 4:15 visar tydligt att den nytestamentliga församlingen byggde på husförsamlingar.
I en mindre grupp som husförsamlingen finns det ett större utrymme att praktisera ett församlingsliv där fler får vara med att ta plats och bidra med sina gåvor då vi är övertygade om att "var och en har något att bidra med" (1 Kor 14:26) som kan berika gemenskapen. Dessutom stärker husförsamlingen gemenskapen och närheten mellan församlingens medlemmar och hjälper oss att växa och tränas i lärjungaskap genom att vi delar livet; vi älskar, förlåter, utmanar och uppmuntrar varandra.

Hur fungerar en husförsamling?

Kvällen börjar med att vi äter tillsammans, antingen en enkel måltid eller fika då vi vill betona den gemenskapen och utrymme för samtal som uppstår kring mat. Sedan brukar det följa en stunds tillbedjan där vi riktar oss mot Gud. Efter det samtalar vi kring något tema eller en bibeltext för att tillsammans söka Guds vilja för våra liv. Vi vill lyssna in vad Gud vill säga till oss och fundera kring hur vi kan ta till oss det och leva ut det som hans lärjungar. Kvällen avslutas med att vi ber för varandra och de behov runt omkring oss och på så vis hjälps vi åt att sträcka oss utanför vår gemenskap för att välsigna andra.

Om man vill vara med i en husförsamling kan man kontakta Robin Minshull eller Isak Nilsson som samordnar husförsamlingarna.

p {font-family:open-sans; font-weight:400;}