Mission

Mål och vision

”Vi vill se församlingar grundas och som växer i Sverige och utomlands, att Guds ord översätts och brukas, samt att människor upprättas och utrustas, till förvandling av både liv och samhällen”


Vi har utlandsarbetare i Centralasien, Mellanöstern, Spanien, och på OM Sveriges kontor.

Vi samarbetar med OM Sverige, Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan

p {font-family:open-sans; font-weight:400;}