Underground

Underground finns för att ge främst ungdomar på Råslätt en plats att vara på under helger och under sommaren. Genom en mångfald av insatser som möter hela människan vill vi erbjuda ett nätverk av vuxna som ställer upp särskilt för ungdomar och för utsatta kvinnor. Vi vill att Underground ska vara en trygg plats för alla, att alla ska känna sig välkomna och att föräldrar ska våga låta dem komma dit. Vi har inga religiösa eller politiska inslag i Undergrounds program men vi vill reflektera vår tro i handling och samtal.
Detta är vår värdegrund: ILFART 
I står för Intresse och Engagemang, vi vill vara engagerade och ge våra ungdomar möjlighet att utveckla sina intressen som alternativ till destruktiva engagemang.
L står för Lojalitet, vi är lojala med våra ungdomar och vårt område och de lärsig lojalitet.
F står för Förlåtelse. Vi vill förlåta, ge nya chanser och lära ungdomar att ge och få förlåtelse och uppleva hela ordets förlösande betydelse.
A står för Ansvar som man får ge och ta.
R står för Respekt som vi definierar som "att ge sig själv och andra värde".
T står för Tacksamhet. Att lära sig kraften i tacksamhet utvecklar relationer och möjligheter.
 
Vi vill medverka till att ungdomar och vuxna utvecklas och växer socialt, intellektuellt, känslomässigt, själsligt och andligt, så att de kan ta ansvar för sig själva och andra. Värme, omsorg, möjligheter och mycket tydliga gränser är delar i detta inflytande.
 
Vi vill också medverka till att utveckla social kompetens och ömsesidig respekt mellan människor av olika etniska, religiösa, sociala och åldersmässiga bakgrunder, samt mellan könen. Vi vill stärka gruppgemenskapen och sträva efter att alla tonåringar har starka nätverk som kan stödja dem.
 
Vi vill medverka till att ungdomar och vuxna får stärkt självförtroende och hopp för framtiden. Vi vill medverka till att de lyckas med utmaningar och därigenom växer. Vi vill skapa utrymme för dem att ta ansvar.
 
För närvarande arbetar Underground främst med ungdomar mellan 11-25 år samt med kvinnor i utsatta situationer.
Just nu erbjuder vi följande insatser:
  • Fritidsgård på lördagar och söndagar (ungdom 11-17 år)
  • Ledarträningsprogram för ungdomar 17-30 år, lördagar och söndagar
  • Övningskörning för ungdomar 16-25 år och kvinnor som inte har andra möjligheter att ta körkort
  • Skolstöd där vi erbjuder läxhjälp, motiverande insatser och hjälp i kontakter med skola
  • Samtalsstöd för ungdomar, kvinnor och hela familjer
  • Hjälp i mötet med myndigheter, särskilt med inriktning på rättigheter och stöd mot diskriminering
  • Arbetsmarknad: vi hjälper ungdomar 14-20 år och vuxna kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden genom praktikplatser, hjälp med CV-skrivande, referenser, förberedelse inför intervjuer och kontakt med arbetsgivare m.m.
Vi samverkar och har arbetat upp positiva kanaler till skolor, socialtjänst, polis, vård m.fl., men vi är oberoende och kan därför också ställa krav och kritisera om det är bäst för barnet, ungdomen eller kvinnan.
 
Peter Magnusson är föreståndare och Marcus Larsson är biträdande föreståndare. För övrigt är ca 60 frivilliga engagerade i större eller mindre grad. Vi har pedagoger, socionomer, fritidsledare, vårdpersonal m.fl. i vårt team och har mer än 10 språk representerade.
 
Du når oss lättast via e-post: peter.magnusson@underground-raslatt.se
 
Läs mer om vårt arbete på www.underground-raslatt.se

 

 

 

 

p {font-family:open-sans; font-weight:400;}