Vad vi gör

En sammanfattning över vad vi gör som församling.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 16 i Råslättskyrkan.

Husförsamling

Vi tycker att församlingsliv i den mindre gruppen är centralt. Vi samlas varje vecka i hemmen för att dela livet.

Vingen

Förskolan Vingen är församlingens förskola på Råslätt. 

Polarna/Embark

Församlingens söndagskola. Vi träffas varje söndag samtidigt som resten av församlingen kl 16.00.

Underground

Underground är församlingens fritidsgårdsverksamhet på Råslätt.

Mission

Vår församling brinner för mission och vill se församlingar grundas i Sverige och över hela världen.

p {font-family:open-sans; font-weight:400;}