Vilka vi är

Vi är en församling som finns i Råslätt, en förort söder om Jönköping, som består av en spännande mångfald av människor från ca 50 olika nationaliteter och med ca 5000 invånare. Det innebär en stor utmaning, med många olika sociala och andliga behov.

Vi är en ganska ung församling som grundades 1983 med målet att leva ut Guds rike i Råslätt. Vi är en gemenskap på omkring 120 personer som kommer från många olika nationaliteter och kulturer. Vi har det gemensamt att Jesus är den vi vill lyssna till och följa. Vi vill vara en gemenskap av kristna som hjälper stödjer varandra i det vardagliga livet och uppmuntrar, utmanar och bär varandra i vårt lärjungaskap.

Tillsammans med Gud och i mötet med varandra vill vi skapa en gemenskap där du får plats och förhoppningsvis hittar ett livsviktigt sammanhang. Om du vill veta mer om vilka vi är och vad vi gör får du gärna höra av dig.

Du är naturligtvis också välkommen att besöka oss. Vi firar gudstjänst varje söndag klockan 16.00 i Råslättskyrkan. Vi hjälper dig gärna också att hitta till en av våra mindre grupper, som vi kallar husförsamlingar, som träffas mitt i veckan.

Församlingen är anslutna till Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan och samarbetar med OM Sverige

 

Vad vi tror

...om Gud, Jesus, Anden och oss:

Vi tror på en Gud, som alltid har funnits och som har skapat hela universum och gjort människan till sin avbild. Vi tror att Gud är en kärleksfull far som längtar efter att ha en relation till oss människor. Vi tror att Gud är värdig att äras och tillbes av alla människor.

Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son som kom ner till jorden när han blev människa för 2000 år sedan. Genom det liv han levde har Jesus visat oss vem Gud egentligen är. Vi tror att Jesus dog på korset för alla våra synder, och han har uppstått ifrån de döda och besegrat dödens och syndens makt. Jesus har därför makt att förlåta oss våra synder, och hans namn är över alla andra namn.
Vi tror att den helige Anden är en person och att han är Gud. Den helige Anden är Guds närvaro här på jorden och i alla de som tror. Den helige Anden överbevisar oss om sanningen, formar oss till att bli mer lika Jesus, och verkar i olika gåvor genom oss som demonstrerar Guds kärlek och utbreder Guds rike.

Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och högt älskade av Gud, men att alla människor är vilsna utan Gud. Genom Jesus har alla människor möjlighet att få förlåtelse för sina synder, få en personlig relation med Gud, få bli en del av Guds församling och få evigt liv

.... om församlingen:

Vi tror att församlingen är en gemenskap av efterföljare till Jesus som vill tillhöra Gud och varandra. Församlingen är Kristi kropp där Jesus själv är huvudet. Som församling vill vi sträva efter att växa i lärjungaskap och tjänst. Församlingen består av olika människor med olika gåvor och är Guds främsta redskap för att nå ut i världen. Församlingen ska vara en plats av upprättelse och frälsning för alla människor som vill och längtar.
Vi tror att församlingen är byggd på nära relationer där vi får dela livets glädje och sorg tillsammans med varandra. Därför är husförsamlingen är en grundläggande och viktig del i församlingens liv. Husförsamlingen är en plats där människor kan få komma närmare varandra, närmare Gud och utrustas för tjänst i världen. Den ska vara en plats där alla får bli sedda och bekräftade för vilka de är, och där de kan upptäcka sina gåvor.

... om integration:

Vi tror att integration har sin förebild i Jesus Kristus som kom till oss och blev människa, fastän han var Gud och inbjöd alla till gemenskap med honom oavsett bakgrund. Integration återspeglar bäst vad Gud hade tänkt med församlingen där vår identitet inte grundas på varifrån vi kommer utan att vi nu blivit en familj med Jesus Kristus som vårt centrum. Integration är inte alltid den enklaste vägen, men det är den bästa vägen där vi kan lära av varandra och se våra olikheter som en rikedom och tillgång.

Vi vill vara en mångkulturell församling på Råslätt, där vi möts tillsammans till gudstjänst och gemensam tjänst.

p {font-family:open-sans; font-weight:400;}